Evidencija Potvrda o aktivnostima vozača za razdoblje dok nije upravljao vozilom, sukladno Uredbi 561/2006
Inter-biz, Informatičke usluge,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr,mob: +385 (0) 98 680 847

Potvrda o aktivnosti vozača

Aktualna inačica:
[2015]
Potvrda o aktivnosti vozača. Tahograf.

Program EVAK je namijenjen svim tvrtkama koje u voznom parku posjeduju vozila na koja se primjenjuju zakonske odredbe i pravilnici vezani uz obvezu vođenja evidencije radnih aktivnosti mobilnih vozača - prema zakonskim odredbama te tvrtke i samostalni autoprijevoznici moraju voditi evidenciju (AETR) Potvrda o aktivnostima vozača za razdoblje dok ne upravljaju vozilima prema Uredbi EZ 561/2006 (propisano aktualnim Pravilnikom NN 83/13, a prije ulaska u EU nešto starijim (također podržano u programu) Pravilnikom NN 43/09).

Obzirom na povećani interes (i prisutnost inspekcija na terenu), odlučili smo ponovno u ponudu uvrstiti EVAK, i to po cijeni od 1200 kn + PDV. Program na rate možete kupiti i na eKupi portalu.

Program omogućava vođenje evidencije djelatnika te brzu i jednostavnu izradu i ispis potvrda o aktivnostima vozača. Za razliku od ostalih dostupnih rješenja na tržištu koji omogućavaju isključivo jednokratni ispis te snimanje u datoteke bez automatskog arhiviranja, program evidentira sve potvrde u računalu, omogućuje pretraživanje i dohvat na zahtjev. Potvrde se evidentiraju i lako su pretražive - moguć je pregled svih potvrda za određeno razdoblje, pregled i filtriranje prema vrstama aktivnosti, te pregled prema vozačima. Evidenciju je moguće, kao i potvrde, ispisati na pisač, u obliku preglednog izvještaja.

Cilj tvrtke Inter-biz je bio stvoriti jednostavno i prije svega svima dostupno rješenje (cijena programa je minimalna i neznatna u odnosu već na najniže iznose propisanih kazni za tvrtke i vozače koji ne vode evidenciju). Razvili smo i druge softverske alate koji će omogućiti vođenje evidencije radnog vremena za vozače odnosno mobilne radnike, kako je propisano Pravilnikom o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije.

Ispunjava se tiskanim latinskim slovima i potpisuje prije polaska! (Prema nekim informacijama tiskana slova u napucima za popunjavanje znače mehanički ili računalno ispisano, ne rukom!) Ispisuje se i potvrđuje u dva primjerka - jedan mora biti kod vozača a drugi u uredu tvrtke! Potvrdu obavezno čuvati sa originalnim zapisima tahografskog uređaja! KRIVI NAVODI PREDSTAVLJAJU PREKRŠAJ!

Softversko rješenje EVAK je sastavni dio palete proizvoda PUTNIK. Osim njega, autoprijevoznicima se preporuča korištenje sustava TRANSPORTI (link) i AUTOBUSI (link). Za najjednostavnije vođenje putnih naloga za osobna vozila preporučamo PUTNIK. Otvorenost sustava garantira mogućnost integracija sa tim rješenjima, ali i rješenjima ostalih proizvođača softvera. Obavljamo usluge integracije s ciljem olakšanja vašeg poslovanja!

Za napredno vođenje evidencije aktivnosti vozača (vožnja, spremnost, odmor, ostali rad) preporučamo naš provjereni sustav, IB.TAHO - napredni sustav za obradu tahografskih podataka i vođenje evidencije radnih aktivnosti - omogućava unos podataka s analognih taho listića, kao i brzi dohvat podataka s digitalnih kartica vozača (digitalni tahograf) - link.

Za korištenje sustava preporuča se Windows XP, Vista ili Windows 7/8/10. Program radi i na starijim Windows operacijskim sustavima. Omogućen je mrežni višekorisnički rad – konfiguriranje mreže obavlja Inter-biz (napomena - za mrežni rad potrebno je kupiti licencu za svako računalo koje se koristi!).

Dokumentacija - upute ( PDF - 919 kB)

Primjer - ispisana potvrda o aktivnostima vozača ( PDF - 103 kB)

 • evidencija djelatnika
  • unos svih podataka o djelatniku i automatsko popunjavanje
  • osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica
  • datum rođenja, zaposlenje u tvrtci...
 • brza automatizirana izrada i evidencija potvrda o aktivnostima vozača
 • standardne aktivnosti (prema Pravilniku)
  • bio na bolovanju
  • bio na godišnjem odmoru
  • ostali izostanci
  • upravljao vozilom izuzetim iz primjene Uredbe 561 AETR
  • obavljao druge poslove osim upravljanja vozilom
  • bio na raspolaganju
 • ispis potvrda o aktivnostima vozača na pisač
 • vođenje evidencije
  • pregled po razdoblju
  • filtriranje po djelatnicima
  • ispis izvještaja
  • modifikacije potvrda
 • brzo popunjavanje obrasca potvrde prema predlošcima
 • potpuni računalni ispis obrasca i svih zahtijevanih podataka
  • uključujući mjesto i datum potpisivanja (moguće isključiti po želji)