Evidencija potvrda o aktivnostima vozača za razdoblje dok nije upravljao vozilom, sukladno Uredbi 561/2006
Inter-biz, Informatičke usluge,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847

AETR potvrda o aktivnosti vozača

Aktualna inačica:
[2010]

Program EVAK (EVidencija AKtivnosti) je namijenjen svim tvrtkama koje su dužne voditi evidencije propisane Pravilnikom o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije objavljenom u Narodnim novinama NN 43/09.

Osim detalja o načinu preuzimanja i arhiviranja podataka s tahografa (digitalnog i analognog tahografa), propisuje se vođenje evidencije i izrada potvrda o aktivnosti vozača za dok ne upravlja vozilom.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na rad vozača u cestovnom prometu koji upravljaju vozilima:
• čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t
• čija je dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3,5 t
autobuse za prijevoz više od 9 putnika, uključujući i vozača (8+1)

Iznimno ovaj Zakon se ne primjenjuje na cestovni prijevoz vozilima kojima se obavlja javni linijski prijevoz putnika na linijama ukupne udaljenosti do 50 km i vozilima koja ne mogu razviti brzinu veću od 40 km/h. Vozila najveće dopuštene mase s priključnim vozilom veće od 3,5 t i autobusi prilagođeni za prijevoz više od 9 osoba sa vozačem, moraju imati ugrađen tahograf, a takva nova vozila koja se prvi put registriraju u RH nakon 01.01.2009. moraju imati ugrađen digitalni tahograf.

Potvrda poslodavca o aktivnostima vozača za razdoblje dok nije upravljao vozilom, sukladno UREDBI (EZ) 561/2006) ispisuje se na računalu u dva jednaka primjerka od kojih se jedan primjerak potvrde predaje vozaču kojemu se potvrda izdaje, a drugi primjerak ostaje kod izdavatelja potvrde (poslodavac). Ispis mora biti čitljiv cijelo vrijeme trajanja obveze čuvanja podataka.

Za sve poslodavce (kako velike tvrtke, tako i male obrtnike na koje se Pravilnik odnosi), program EVAK omogućava brzu automatiziranu izradu i ispis propisanih AETR potvrda (trojezična varijanta - hrvatski, engleski, francuski), ali (za razliku od nekih web rješenja za ispis potvrda) i vođenje evidencije djelatnika i dodijeljenih potvrda. Za razliku od ostalih dostupnih rješenja na tržištu koji omogućavaju isključivo jednokratni ispis te snimanje u datoteke bez automatskog arhiviranja, program evidentira sve potvrde u računalu, omogućuje pretraživanje i dohvat na zahtjev.

Postoje još neke nejasnoće i različita tumačenja vezano uz ispis potvrda. Prema informacijama s terena, potvrde moraju biti ispisane i popunjene na računalu ili nekim drugim strojnim postupkom (što znači da ručno popunjavanje nije u skladu s propisima i može biti kažnjivo - zasad, navodno, ovisno o dobroj volji službenika koji vrše kontrolu).

Tekst Pravilnika je moguće pronaći na ovoj adresi (Narodne novine).

Cilj tvrtke Inter-biz je bio stvoriti jednostavno i prije svega svim korisnicima dostupno rješenje (cijena programa je neznatna čak i u odnosu na najniže iznose propisanih kazni za tvrtke i vozače koji ne vode evidenciju). Reakcije postojećih korisnika ukazuju da smo u tome uspjeli!

Softversko rješenje EVAK je dio palete proizvoda PUTNIK, proizvodima tvrtke Inter-biz namijenjenim olakšanju poslovanja autoprijevoznika. Osim njega, nudimo sustaveTRANSPORTI (link) i AUTOBUSI (link), kao i druga specijalizirana rješenja (prodaja karata za autobuse, mobilna prodaja karata, očitavanje i arhiviranje podataka s kartica digitalnih tahografa...)

 

 

Naslovnica

Narudžba

Cijene i licenciranje

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Freeware<